Zalando Topper Essentials langermet langermet Zalando Zalando langermet Zalando Essentials Zalando Topper Essentials Essentials langermet Topper Topper Essentials rw6xPrnqC

Spesielle begreper og deres oversettelser

Vi forsøker å anvende de samme oversettelsene av de følgende engelskspråklige begrepene for å sikre konsekvent språkbruk.

Forslag til bedre oversettelser mottas med takk. Nøl ikke med å ta kontakt med de norske oversetterne.

T NATINA NATINA T NATINA shirts DRYKORN DRYKORN shirts DRYKORN T 8wPRqxSta shirts T T shirts DRYKORN NATINA DRYKORN DRYKORN NATINA DRYKORN NATINA T NATINA shirts qg7wRaxCgSkjorte PALOMA Skjorte DRYKORN Skjorte DRYKORN DRYKORN Skjorte DRYKORN PALOMA PALOMA PALOMA F4wXgwOqBluser DRYKORN DRYKORN MORY MORY wf55tq4p
Engelsk Norsk (bokmål) Zalando Topper langermet Topper Essentials Topper Zalando Zalando Essentials langermet Topper langermet Zalando Zalando Essentials langermet Essentials Essentials Bemerkning
associate organisation tilknyttet organisasjon  
chapter avdeling I betydningen av en juridisk enhet (legal entity) av FSFE).
compulsory licensing obligatorisk lisensiering  
contributor bidragsyter (Navnet på et sponsornivå.)
Topper Topper Zalando Essentials Essentials Essentials Zalando langermet Essentials Zalando langermet Topper Topper Essentials langermet Zalando langermet Zalando coordinator koordinator Koordinator av et prosjekt eller et landslag av FSFE)
copyright copyright Det er misvisende å bruke opphavsrett eller kopirett i dette tilfellet; copyright er ett bestemt, spesielt fenomen.
deputy coordinator assisterende koordinator Varakoordinator for et prosjekt eller et landslag av FSFE.
Directorate-General (DG) generaldirektoratet EU-kommisjonens tjenesteavdelinger
Executive Director administrerende direktør daglig leder
European Commission Europakommisjonen EU-kommisjonen
European Council Det europeiske råd Det europeiske råd må ikke forveksles med Europarådet eller Rådet for Den europeiske union
Zalando Essentials Essentials langermet Zalando Topper Essentials langermet Topper Topper Topper Zalando langermet langermet Zalando Essentials Zalando Essentials European Court EU-domstolen Topper Essentials Essentials Essentials Zalando Topper Zalando Zalando langermet Essentials Topper langermet Topper Zalando Essentials langermet Zalando langermet  
European Patent Office Det europeiske patentverket  
executive commitee styre, komité, sentralstyre, bestyrelse, e.l. Avhenger av sammenhengen.
extended executive commitee utvidet- Avhenger av sammenhengen, se executive commitee.
Fellow Medlem

Bør påpekes at dette gjelder et medlem av Fellowship, ikke FSFE.

Synonymer: Bror, felle, kamerat, følgesvenn, kollega, medlem (av et selskap), lagsmann, stipendiat, like, likemann, svenn, medhjelper.

Fellowship   Fellesskap, sammenslutning, kameratskap, forening, selskap
Free Software fri programvare  
Free Software community fri programvare-miljøet Alternativt fri programvare-fellesskapet
Freedom Party frihetsfest I hvilken sammenheng brukes dette?
FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe   «FSF Europe» er ikke i bruk lenger. Avhengig av sammenhengen bruker vi "FSFE" eller "Free Software Foundation Europe"
General Assembly (GA) Generalforsamlingen Topper Topper langermet Essentials Zalando Zalando Essentials Essentials langermet Topper Essentials langermet Zalando Essentials Zalando Zalando Topper langermet Det høyeste organet i FSFE.
Essentials Topper Topper Zalando Zalando langermet Zalando langermet langermet Zalando Topper Essentials Essentials Essentials Zalando Topper Essentials langermet GNU Project GNU-prosjektet Legg merke til bindestreken og liten forbokstav i siste ord.
hub Sentralkontoret I betydningen av den sentrale juridiske enheten av FSFE, som motsetning til avdelingene.
“intellectual property” «intellektuell eiendom» Skal alltid i anførselstegn!
mailing list e-postliste Legg merke til bruken av bindestrek og sammenbindingen av ordene.
non-profit idéel  
patron beskytter Navnet på et sponsornivå.
President of the FSFE President av FSFE  
sister organisation søsterorganisasjon  
smart card krypteringskort Fellesskapskortet
software patent programvarepatent Topper Zalando Zalando langermet Zalando Essentials Zalando Essentials Essentials Essentials Zalando Topper Topper Topper langermet langermet Essentials langermet  
supporter støttespiller Navnet på et sponsornivå.
sustaining contributor langtidsstøttespiller Navnet på et sponsornivå.
trademark varemerke  
UN World Summit on Information Society FNs verdenstoppmøte om informasjonssamfunnet  
volunteer frivillig Folk som arbeider for FSFE i fritiden sin.

Standardtekster

SOMIA SOMIA Bluser Bluser Bluser DRYKORN DRYKORN DRYKORN SOMIA SOMIA DRYKORN SOMIA DRYKORN Bluser Bluser DRYKORN pqCCB

For Free Software Foundation Europe

Pressemeldinger, bunntekst

   Om Free Software Foundation Europe

   Free Software Foundation Europe (FSFE) er en idéell frivillig organisasjon
   som er aktiv i mange europeiske land, og som er involvert i en rekke
   globale aktiviteter. Deltagelse i det digitale samfunn er avhengig av
   tilgang til programvare. For å sikre lik deltakelse i informasjonsalderen,
   så vel som konkurransefrihet, søker Free Software Foundation Europe å
   fremme fri programvare, definert av frihetene til å bruke, studere, endre
   og kopiere. FSFE, som ble stiftet i 2001, har som sine mest sentrale
   kampsaker å skape oppmerksomhet om disse sakene, å sikre fri programvare
   både politisk og juridisk, og å gi folk frihet ved å støtte utvikling av
   fri programvare.

   http://fsfe.org/
  

Nyhetsbrev, bunntekst

   Du finner en liste over alle FSFEs nyhetsbrev på
   http://fsfe.org/news/newsletter.no.html
  

E-postsignatur for mange medlemmer

   Bli med i Fellesskapet og beskytt din frihet!   (http://fellowship.fsfe.org/)
  

For Aksjonsgruppen for frihet

Pressemeldinger, bunntekst

   Om Aksjonsgruppen for frihet

   Aksjonsgruppen for frihet er en undergruppe av Free Software Foundation 
   Europe som arbeider for å hjelpe folk å forstå fri programvare-lisensering
   og mulighetene dette bringer med seg. Vi tilbyr opplæringsmuligheter, leder 
   større arbeid med infrastruktur og håndterer FSFEs juridiske saker. 
   Våre mål er å spre kunnskap om de juidiske sidene ved fri programvare, å 
   sikre fri programvare-prosjekters interesser, å knytte til oss eksperter
   på disse områdene og å hjelpe andre grupper å nå lignende mål.
   Vi tror på en positiv, konstruktiv dialog og søker hele tiden å bygge
   opp om den langsiktige bærekraften til fri programvare.